Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Słowiński Park Narodowy odwiedzany jest przez tysiące turystów, zamiłowanych w pięknie i zmienności jego krajobrazu. By zachować to jedno z najcenniejszych ogniw rodzimej przyrody, jaką bez wątpienia jest Kraina wody, wiatru i piasku, do uprawiania turystyki wyznaczono reprezentatywne, wybrane obszary Parku. Informacje o przepisach, jakim podlega ruch turystyczny na terenie Parku, znajdą Państwo wzdłuż szlaków turystycznych, na parkingach oraz przy obiektach dydaktycznych.

Przyroda SPN odznacza się unikatowymi walorami i jest jednocześnie charakterystyczna dla środkowego wybrzeża Bałtyku. Te swoiste cechy przyrody Parku doceniane są nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Największym bogactwem obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych odznaczają się Mierzeja Łebska oraz przymorskie jeziora. Do najbardziej unikatowych wartości środowiska Parku należy zaliczyć bogactwo odmiennych ekosystemów i ich niezwykle dynamiczne relacje przestrzenne. Dla przykładu zmiany położenia linii brzegowej Morza Bałtyckiego w makroskali dokonywały się przez tysiąclecia, ale nieomal każdego dnia na plaży można śledzić ten proces w miniskali, obserwując formowanie się lagun i ich wypełnianie piaskiem, wyrzucanym przez fale morskie na brzeg.

W Łebie zaczynają się trzy szlaki turystyczne po Słowińskim Parku Narodowym

Szlak czerwony. Czerwony szlak z Łeby do Rowów ma długość 36km. Oprócz powszechnie używanych przez PTTK oznaczeń szlaku, w miejscach kluczowych są ustawione przez SPN kierunkowskazy z podanymi odległościami do miejsc najbardziej atrakcyjnych, będących celem wędrówki turystów.

Szlak zielony z Łeby. Szlak tworzy pętlę o długości 18 km. Rozpoczyna się w Łebie i biegnie równolegle ze szlakiem czerwonym do wydmy Łąckiej. Za wydmą brzegiem morza wraca do Łeby.

Szlak żółty. Żółty szlak z Łeby do Gardny Wielkiej długości 39km.

Okolice Łeby to Obwód Ochronny Rąbka który zajmuje powierzchnię 1406,36 ha. Siedziba Konserwatora Obwodu znajduje się w miejscowości Rąbka k. Łeby w odległości 53 km od Dyrekcji Parku w Smołdzinie. Powierzchnia Obwodu w całości położona jest na Mierzei Łebskiej i obejmuje oddziały oznaczone liczbami od 1 do 14. Podzielony jest na trzy uroczyska: Łeba, Białe Góry i Boleniec (są to historyczne miejsca, których nazwa przekazywana jest w tradycji ustnej i wywodzi się od zdarzeń, ludzi bądĽ terenu). W Obwodzie Ochronnym zlokalizowane są największe atrakcje przyrodnicze i turystyczne SPN: najbardziej rozległe pola ruchomych wydm w Europie (ponad 500 ha), najwyższa ruchoma wydma – ponad 30 m n.p.m., filia Muzeum Przyrodniczego, ekspozycja militarna z czasów II wojny światowej, szlaki turystyczne: czerwony, zielony, czarny, szlak żeglugi pasażerskiej na jeziorze Łebsko.
Przeważająca część Obwodu znajduje się w obszarze ochrony ścisłej „Mierzeja”, który charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Mierzeję (poza odkrytymi terenami wydmowymi oraz wąskim pasem nad jeziorem Łebsko) prawie w całości pokrywają nadmorskie bory sosnowe z sosną zwyczajną. Dość licznie rośnie sosna kosodrzewina sadzona na początku XX w. w celu utrwalenia ruchomych wydm.

Galeria Zdjęć:

Więcej informacji o Słowińskim Parku Narodowym znajdziesz tutaj – www.slowinskipn.pl

Comments

comments